AGT

     home-design
     Sağlık, Emniyet, Çevre ve Sürdürülebilirlik Politikalarımız | AGT

     Sağlık, Emniyet, Çevre ve Sürdürülebilirlik

     AMACIMIZ

     AGT Ailesi olarak önce insan, çevre ve sıfır kaza anlayışıyla; çalışanların kendini güvende hissettikleri, sağlıklı ve sürdürülebilir bir çalışma ortamını sağlamayı kültür olarak benimsemiş, sektöründe öncü bir şirket olmak.

     DEĞERLERİMİZ

     -İnsan Odaklı

     -Çevreye Saygılı

     -Mükemmeli Hedefleyen

     İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ 

     AGT Ağaç San. ve Tic. AŞ. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve tüm çalışanların ortak hedefi; kurumumuzun tüm faaliyet aşamalarında; çalışanlarımızın ve tüm paydaşlarımızın gereksinimleri ile uyumlu olarak uluslararası standartlara ve ulusal mevzuatlarımıza uygunluğumuzu sağlamak, etkinliğimizi sürekli iyileştirmektir. Bu nedenle;

     1) İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili olarak, tüm yasal gereklilikleri ve kurumsal çalışma şartlarını karşılayacak şekilde çalışma ortamını mümkün olan en yüksek seviyede güvenli ve sağlıklı hale getirebilmeyi,

     2) AGT çalışanlarının ve diğer tüm paydaşlarımızın, yürürlükte bulunan uluslararası standartlar ve ulusal mevzuatlar çerçevesinde her türlü imkana sahip olduğunu garanti etmeyi,

     3) Üst yönetimce desteklenen ve tüm çalışanlarca benimsenen, uygulanan, denetlenen, ilgili tarafların izlemeleri için açık ve sürekli iyileştirilen bir iş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi oluşturmayı ve bu sistemi sürdürülebilir kılmayı,

     4) Gerek üretim süreçlerimizin gerekse çalışma alanlarımızdaki fiziki şartlarımızın sebep olduğu risklerimizi tespit etmeyi, bu konuda gerekli çalışmaları yapmayı, aksiyon planı oluşturmayı, sürekli iyileştirme yaklaşımıyla irdelemeyi, risklerin azaltılması amacıyla hedefler koymayı ve programlar oluşturmayı,

     5) Olası iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili gerekli kontrol çalışmalarını ve önleyici tedbirleri yerine getirmeyi,

     6) Tüm tesisler, ekipmanlar ve süreçlerin tasarım, işletme, bakım ve revizyonunda, bu politika çerçevesinde faaliyette bulunulmasını sağlamak amacıyla herkesin; iş sağlığı ve güvenliği politikalarımıza tam olarak uyduğu bir şirket kültürü oluşturmayı, bu kapsamda her seviyedeki çalışanlarımızı eğiterek ve bilgilendirerek; iş sağlığı ve güvenliğinde mükemmele ulaşmayı hedefler.

     ÇEVRE POLİTİKAMIZ

     AGT Ağaç San. Tic. A.Ş. gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmayı görev olarak görmektedir. AGT Ağaç San. Tic. A.Ş. tüm çalışma alanlarında çevreye katkıda bulunmak için gayret sarf edecektir. Sadece AGT değil, tüm dünya ancak bu şekilde hayatta kalabilir ve sağlıklı bir geleceğe güvenle bakabilir. 

     Bunun için;

     1) Faaliyetlerimiz sırasında çalışma alanlarımızda meydana gelebilecek çevre kirliliğinin azaltılması ve minimize edilmesi için uygunluk yükümlülüklerine riayet etmeyi;

     2) Çevreye olan pozitif yönde etkilerimizi; alınacak aksiyonlar ile arttırmayı,

     3) Tekrar kullanımı veya geri dönüşümü mümkün malzeme kullanımını arttırmayı ve doğal kaynak tüketim miktarlarını azaltmaya gayret göstermeyi;

     4) Yeni amaç ve hedefler belirleyerek çevresel performansımızın sürekli gelişmesini sağlamayı,

     5) Çevre politikalarımız ve çevreye olan etkilerimizin azaltılması ile ilgili faaliyetlerimiz hakkında çalışanlarımızı, misafirlerimizi, tedarikçi ve taşeron firmalarımızı, servislerimizi, bayilerimizi, komşularımızı, tüm paydaş ve tarafları bilgilendirerek katılımlarını ve bilinçlendirilmelerini sağlamayı, kaynak tüketimini azaltmayı ve/veya minimum seviyede kullanmayı ve atık miktarlarını azaltmayı,

     Taahhüt ederiz.