Sertifikalar

ANTİBAKTERİYEL SERTİFİKALARI

2020
ANTİBAKTERİYEL SERTİFİKALARI

AGT Parke, Supramat Panel ve Lam grubu ürünlerinin kullanıldığı alanlarda 24 saat içerisinde oluşması mümkün görülen bakterilerin %99’a kadar azaldığı görülmüştür.

EO SERTİFİKALARI

2020
EO SERTİFİKALARI

Tüm AGT Parke ve Panel grubu ürünleri E0 düşük emisyon değerinde üretilmektedir.

BLUE ANGEL SERTİFİKASI

2021
BLUE ANGEL SERTİFİKASI

AGT Parkeleri Alman standartları doğrultusunda sağlığa zarar teşkil edebilecek herhangi bir kimyasal madde içermez.

EPD SERTİFİKALARI

2020
EPD SERTİFİKALARI

AGT MDF, Lam, Parke, Profil ve Panel Ürünlerimizin Yaşam Döngüsü Analizi (LCA – Life Cycle Assesment) ile ölçülebilen çevresel etkilerini gösteren, uluslararası belgelerdir. Küresel iklim değişikliği ve işletmelerin çevresel etkilerinin azaltılması amacı ile sürdürülebilirlik, kalkınma ve tüketici davranışlarımız açısından en önemli konulardan biri haline gelmiştir. EPD, Enviromental Product Declaration (EPD) olarak bilinmektedir.

CE SERTİFİKALARI

2017
CE SERTİFİKALARI

Avrupa Normları Uyumu İfade Eder.

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMLERİ SERTİFİKALARI

2009
ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMLERİ SERTİFİKALARI

Kuruluşumuz tarafından amaçlarımıza ulaşmak için gereken görevlerin yerine getirebilmesini sağlamak amacıyla kullanılan politikalar, süreçler ve prosedürlerle oluşturulmuş bir bütündür.

TSCA CARB II SERTİFİKASI

2018
TSCA CARB II SERTİFİKASI

Amerika standartları doğrultusunda ürünlerimizdeki formaldehit seviyelerinin tespitidir.

FSC® SERTİFİKASI

2016
FSC® SERTİFİKASI

Sürdürülebilir Orman Yönetimi kapsamında, orman ürünleri koruma ve gözetim zinciri (CoC) belgelendirmesi, satışını yaptığımız ya da kullandığımız ağaç ürünlerinin iyi yönetilmiş ormanlardan veya diğer kontrollü kaynaklardan geldiğini göstermenizi sağlar.

PEFC™ SERTİFİKASI

2018
PEFC™ SERTİFİKASI

Sürdürülebilir Orman Yönetimi kapsamında, orman ürünleri koruma ve gözetim zinciri (CoC) belgelendirmesi, satışını yaptığımız ya da kullandığımız ağaç ürünlerinin iyi yönetilmiş ormanlardan veya diğer kontrollü kaynaklardan geldiğini göstermenizi sağlar.

VOC ÖLÇÜM RAPORU

2017
VOC ÖLÇÜM RAPORU

Uçucu organik bileşik içeriği ile ilgili bilgi veren test raporlarıdır.

AGT PARKE YANGIN TEST RAPORLARI

2022
AGT PARKE YANGIN TEST RAPORLARI

AGT Parkelerinin yangına karşı davranışlarına bağlı sınıflandırmalarıdır.

GREEN GUARD SERTİFİKASI

2022
GREEN GUARD SERTİFİKASI

AGT Panel ve Duvar Profili ürünlerimiz içerisinde yer alan kimyasal maddelerin iç mekan havasının verimi bakımından belirlenen sınır değerleri kapsamında olduğunu gösterir. Düşük emisyon içerdiğini ispatlar ve daha sağlıklı iç mekanlar oluşturulmasına katkı sağlar.

MİGRASYON TEST RAPORLARI

2021
MİGRASYON TEST RAPORLARI

Migrasyon, kimyasal maddelerin gıdayla temas eden malzemelerden gıdalara aktarılmasıdır. AGT Panel ve Parke ürünlerimizin "Gıda İle Temasa" uygunluğu bu doğrultuda kanıtlanmıştır..

ANTİSTATİK TEST RAPORU

2021
ANTİSTATİK TEST RAPORU

Anstatik testler, yüzey üzerinde direnç, iletkenlik ya da yük depolama ölçümleridir. AGT Parke ürünlerimiz, statik birikim ve sürtünmeden kaynaklı elektriklenmelere karşı direnç gösterir.

AGT SIFIR ATIK SERTİFİKASI

2021
AGT SIFIR ATIK SERTİFİKASI

AGT, sıfır atık politikasıyla, atıklarını biokütle enerji santralinde yenilenebilir enerji olarak değerlendirir.

AGT PARKE TSE SERTİFİKALARI

2015
AGT PARKE TSE SERTİFİKALARI

AGT Parke ürün grubumuz için TSE standartlarına uygunluk belgesidir.

AGT PANEL TSE SERTİFİKALARI

2014
AGT PANEL TSE SERTİFİKALARI

AGT Panel ürün grubumuz için TSE standartlarına uygunluk belgesidir.

AGT PROFİL TSE SERTİFİKALARI

2014
AGT PROFİL TSE SERTİFİKALARI

AGT Profil ürün grubumuz için TSE standartlarına uygunluk belgesidir.

AGT LAM TSE SERTİFİKALARI

2014
AGT LAM TSE SERTİFİKALARI

AGT Lam ürün grubumuz için TSE standartlarına uygunluk belgesidir.

AGT MDF TSE SERTİFİKALARI

2015
AGT MDF TSE SERTİFİKALARI

AGT MDF ürün grubumuz için TSE standartlarına uygunluk belgesidir.