AGT

     home-design
     AGT'de Kariyer ve İş İlanları | AGT

     AGT Kariyer

      1. İnsan Kaynakları Politikası

     AGT,  "önce insan" bakış açısıyla çalışır, çalışanlarına  değer verir. Çalışanların sahip oldukları hak ve özgürlüklere saygı duyar. Etik değerler AGT için önemlidir ve tüm çalışanlara bu felsefe doğrultusunda davranılır. AGT, sahip olduğu bu şirket kültürünü sürekli hale getirmeyi amaçlar.

     AGT, değişime ve yeniliğe açık, teknolojik gelişmelere adapte olabilen, sürekli büyüme ve gelişme hedefinde olan bir şirket olarak çalışanlarından da aynı bakış açısını bekler ve bu hedefler doğrultusunda onları destekler.

     AGT; topluma, yasalara, ahlaki değerlere, iş güvenliği kural ve uygulamalarına ve taahhüt ettiği kalite standartlarına öncelik verir. Tüm çalışanlarından bu öncelik esası ile hareket etmelerini bekler.

     AGT, hayatın her anında çalışanlarına, müşterilerine, tedarikçilerine, onların ailelerine ve topluma değer katmayı hedefler.


     2. İş Güvenliği Politikası

     AGT’nin en önemli amaçlarından bir tanesi, çalışanlarına sağlıklı, huzurlu, mutlu bir çalışma ortamı sağlamak ve tercih edilen bir işyeri olmaktır. AGT bu amacına ulaşabilmek için öncelikle işin ve işyerinin herkes için güvenli bir yer olması gerektiğine inanır. İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda gerekli her türlü önlemi alıp, çalışanlarının beden ve ruh sağlığını korumalarına yardımcı olmaya çalışır.

     3. İnsan Kaynakları Gücü

     En büyük gücü "Duygusal Sermaye’’si olan AGT, 1200’den fazla nitelikli iş gücü ve bölgede en yüksek istihdam fırsatı sağlama potansiyelinin her zaman gururunu yaşamaktadır. AGT, çalışanlarını hem meslek hem de kişisel gelişim anlamında destekleyerek İnsan Kaynakları gücünü gelecek plan ve stratejileri doğrultusunda oluşturur. Kuruluşumuz, "AGT ailesi"ni çalışanlarının ailelerini de kapsayan büyük bir güç olarak görür.

     4. İşe Alım ve Yedekleme Planı

     İşe alım süreçlerinde pozisyonlara özgü farklı test ve envanterler uygulanır. Aynı zamanda yönetici ve üstü pozisyonlardaki tüm işe alım süreçlerinde "değerlendirme merkezi" uygulaması ile ekipler için en doğru liderlerin seçilmesi hedeflenir.

     AGT için doğru aday yaklaşımının yanı sıra, adaylar için doğru iş felsefesi, firmanın en büyük farkını oluşturur.

     5. Eğitim ve Gelişim

     AGT, şirket ihtiyaçlarını ve çalışanların mesleki ve bireysel gelişimlerini karşılamak için gerekli eğitim ve gelişim desteğini sağlamayı amaçlar. Çalışanlar teknik ve kurumsal eğitimlerin yanı sıra kişisel gelişim programlarıyla da desteklenir.


     6. Değerlendirme Merkezi Çalışması

     AGT, geri bildirim kültürüne ve bunun gelişime etkisine inanır. Kuruluşumuz bunun için, çalışanlarının güçlü alanlarını keşfetmelerine destek olmak, onları geleceğe hazırlamak ve şirket içerisinde potansiyellerini doğru yönetmek amacı ile Değerlendirme Merkezi Uygulamaları yürütür. Metodoloji olarak -tüm dünyada kabul görmüş sistematikler doğrultusunda ve yönetim ekibi öncelikli olmak üzere- tamamen bağımsız ve uluslararası akreditasyona sahip firmalar ile iş birlikleri geliştirilir.

     7. Performans Yönetim Sistemi

     AGT Performans Yönetim Sistemi, şirket stratejileri doğrultusunda belirlenen hedeflerin, tüm iş seviyelerinde yaygınlaştırılması ve bu ortak hedefler doğrultusunda çalışanların performanslarının en üst seviyeye çıkarılmasını amaçlar.

     "Hedef belirleme ve hedef yayılımı", "hedef takibi", "ara dönem değerlendirmeleri", "sene sonu değerlendirmeleri" ve "geri bildirim", AGT Performans Yönetim Sistemi’nin süreçlerini oluşturur.

     Sene başında AGT’nin stratejik hedeflerinin belirlenmesinin ardından, Yönetim Kurulu’nun yönlendirmesi doğrultusunda, İcra Kurulu ve yönetim takımı ile tüm alt seviyelere kadar hedef yayılımı yapılır.

     Sene başında yöneticiler ve çalışanlar arasında gerçekleştirilen hedef belirleme görüşmesi ile çalışanların yıllık hedefleri belirlenir. Bu hedeflere ait gerçekleşmeler yıl içerisinde izlenir ve düzeltici önlemler alınır.

     Sene sonunda çalışanların ilgili yöneticileriyle bir araya gelerek performans değerlendirme ve geri bildirim görüşmesi yapmaları sağlanır.

     Geri bildirim görüşmesinin çıktısı olarak çalışanların bireysel gelişim planları oluşturulur. Hedef gerçekleşmeleri ışığında personelin başarıları ölçülür ve ödüllendirilir. Performans Yönetim Sistemi’nin çıktıları, ücretlerin belirlenmesi ve terfiler için girdi oluşturur.

     8. Ücret ve Yan Haklar

     AGT’de iş değerlendirme metodolojisi ve piyasa karşılaştırmaları doğrultusunda adil, pozisyona yönelik ve standardize edilmiş bir ücret sistemi uygulanır.

     Bu sebeple, unvan ve kişiden bağımsız olarak, işlerin ve içeriklerinin değerlendirildiği bir ücretlendirme sistemi tercih edilir. ‘’Eşit olmayan iki şeye eşit davranmak adil değildir’’ disiplinine dayanarak ‘eşit ücret’ değil ‘adil ücret’ politikasını benimseyen AGT, rekabet üstünlüğü sağlayacak, başarılı performansı öne çıkaracak sistemler ve süreçler geliştirmeye devam eder.