AGT

     home-design

     Yasal Uyarılar

     Çerezler

      Bu Çerez Politikası (“Politika”) AGT Ağaç tarafından yürütülen ve internet üzerinden erişilen ve kullanılan platformlar ve internet siteleri için geçerlidir.

     1. Çerezler (Tanımlama Bilgileri)

     Tanımlama Bilgileri ya da başka bir deyişle ‘Çerezler’ internet sitesinin düzgün biçimde çalışması, kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi, sitenin geliştirilmesi ve optimize edilmesi, daha uygun, ilgi alanına uygun hale getirilmiş içerik ve reklam sunma, ziyaretçiler ve müşteriler için ilgi çekici ve kişiselleştirilmiş bir internet sitesi/uygulama ve reklam portföyü sunmak ve trafik istatistikleri oluşturmak amacıyla bilgisayar, tablet veya telefon gibi cihazlara yerleştirilen küçük metin parçacıklarıdır.

     2. Çerezler ve Kullanımı

     Çerezlerin içeriği sunucu tarafında belirlenir ve site ziyaret edildiğinde kullanıcıların cihazlarına yerleştirilen tanımlama bilgileri sunucu tarafından kullanılabilir. Çerezler, web sitesine kullanıcının tekrar ziyaret ettiğini belirten internet kullanıcısının kimlik kartı olarak düşünülebilir.

     Çerezler, ‘oturum’ çerezleri ve ‘kalıcı’ çerezleri olarak iki grupta sınıflandırılır. Oturum çerezleri web sitesinden ayrılana kadar tutulan geçici çerezler olup kullanıcının sayfalar arasında gezdiği sırada web sitesi tarafından hatırlanarak kullanılan bilgileri içerir. Kalıcı çerezler kullanıcının web sitesinden ayrıldıktan sonra bile kullanıcının cihazında saklanan çerezlerdir. Bu tür çerezler web sitesinin kullanıcı tarafından tekrar ziyaret edilmesi halinde kullanıcının web sunucusu tarafından hatırlanmasını sağlar ve kullanıcıyı tanımlayıcı bilgileri içermez.

     Ayrıca çerezler işlevlerine göre de analitik 3. şahıs çerezleri, zorunlu çerezler, ticari çerezler olarak sınıflandırılabilir. AGT Ağaç olarak genellikle anonim nitelikte olan ve internet sitesinin düzgün şekilde çalışabilmesi, kullanıcıların sitede gezinme ve özelliklerden yararlanmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanmakla birlikte niteliği gereği kullanıcı kişisel bilgilerini de barındırabilen analitik çerezler de kullanmaktadır.

     3. Internet Tarayıcısında Çerez Ayarlarını Düzenleme

     Birçok tarayıcı, çerezleri otomatik olarak kabul etse de siz kabul etmek zorunda değilsiniz. Kullanıcılar web tarayıcıları ayarlarından çerezleri kaldırabilir. Bu ayarların yeri kullandığınız web tarayıcısına göre değişmektedir. Web tarayıcınızdaki “Yardım” komutlarını kullanarak ilgili ayarların yerini bulabilirsiniz.

     AGT Ağaç web sitesini kullanarak çerezlerin Politika kapsamında uyumlu olarak kullanılmasına onay vermiş olursunuz. Elektronik cihazınızda Çerez uygulamalarımızı kabul etmek istemiyorsanız Çerez uygulamasını reddedebilirsiniz. Çerezleri reddetmeniz durumunda web sitemiz gerektiği gibi çalışmayabilir veya talep ettiğiniz hizmetlerin sunulması sırasında aksaklıklara neden olabilir.

     4. Analitik Amaçlı Üçüncü Şahıs Çerezleri

     Ziyaretçilerimize daha iyi hizmet sunmak için sayfa görüntüleme sayısını, ziyaret sayısını, sitemizde ziyaretçiler tarafından gerçekleştirilen farklı işlemleri, ziyaretçilerin coğrafi konumlarını ve ziyaretçilerin siteye dönüş sayısını ölçmekteyiz. Bu amaçla üç web analitik yazılım aracı kullanıyoruz:

     Google Analytics Bilgileri

     Google, Inc. (“Google”) tarafından sağlanan bir web analitik hizmeti olan Google Analytics kullanılır. Google Analytics, bilgisayarınıza yerleştirilen metin dosyaları olan çerezleri, web sitesinin kullanıcıların kullanım alışkanlığını analiz etmesi için kullanır. Çerezler vasıtasıyla web sitesinin kullanımı hakkında oluşturulan bilgi, Google tarafından ABD’deki sunuculara iletilir ve burada depolanır.

     IP anonimleştirmenin bu web sitesinde etkinleştirilmiş olması durumunda IP adresiniz, Avrupa Birliğinin Üye Ülkeleri veya Avrupa Ekonomik Alanındaki Anlaşmanın diğer taraflarının alanında kesilecektir. Sadece olağanüstü durumlarda bütün IP adresi öncelikle ABD’deki Google sunucusuna gönderilir ve burada kesilir. IP anonimleştirme bu web sitesinde aktiftir.

     Google, web sitesini kullanımınızı değerlendirmek, web sitesi etkinliği üzerinde raporlar hazırlamak ve web sitesi etkinliği ve internet kullanımına ilişkin diğer hizmetleri sağlamak amacıyla bu web sitesinin operatörünün adına bu bilgileri kullanacaktır.

     Tarayıcınızın Google Analytics kapsamında ilettiği IP adresi, Google tarafından tutulan herhangi bir diğer veriyle ilişkilendirilmeyecektir. Tarayıcınızın ilgili ayarlarını seçerek çerezlerin kullanılmasını reddedebilirsiniz ancak bu durumda, bu web sitesinin tüm özelliklerinden faydalanamayabileceğinizi de unutmamalısınız. Ayrıca, Google Analytics Opt-out Tarayıcı Eklentisini mevcut web tarayıcınıza indirerek, bu noktadan sonra etkin olacak şekilde Google Analytics tarafından takip edilmemeyi de tercih edebilirsiniz: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

     Genel Aydınlatma

       

     “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” Aydınlatma Beyanı

     Tanımlar

     İşbu aydınlatma metninde geçen;

     Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

     Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

     Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

     Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,ifade eder.

     İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade eder.

     AGT Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“AGT Ağaç”) olarak başta temel hak ve özgürlüklerin korunması olmak üzere özel hayatın gizliliğinin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunması, etik değerlere saygı öncelikli prensiplerimiz arasında yer almaktadır. Buna bağlı olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun 10. Maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla aşağıda belirttiğimiz açıklamalarımız bilgilerinize sunulmaktadır;

     Veri Sorumlusu

     Kişisel verileriniz bakımından “Veri Sorumlusu”; Antalya Ticaret Sicili nezdinde 15174 sicil numarası ile kayıtlı, 0008074271900019 Mersis numaralı, şirket merkezi Organize Sanayi Bölgesi 3. Kısım 35. Cadde No:7 Döşemealtı – ANTALYA olan, AGT Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. ’dir.

     Verisi Toplanan Taraflar

     Kişisel Verilen Korunması Kanunu kapsamında şirketimiz ile iş ilişkisinde olan aşağıda belirttiğimiz taraflarımızın verilerini toplamaktayız. Bunlar;

     Çalışanlarımız ve Çalışan      adaylarımız

     Çalışan aile bireyleri,

     Resmi Kurumlar

     Müşterilerimiz,

     Tedarikçilerimiz,

     İş ortaklarımız,

     Hissedarlarımız,

     Şirket yetkililerimiz,

     Şirket vekillerimiz,

     Sözleşme ilişkisinde      bulunduğumuz kişi/kişilerin ve çalışanları,

     Hukuki işlemlerin muhatabı olan      kişiler,

     Anket katılımcıları,

     Ziyaretçilerimiz,

     Şirketimizin Taraflardan Topladığı ve İşlediği Veriler

     Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5 ve 6. Maddesi kapsamında Şirketimiz taraflarından aşağıda belirtilen verileri toplamakta ve işlemekteyiz. Bunlar;

     Aile bilgileri,

     Eğitim ve öğretim bilgileri,

     İstihdam bilgileri,

     Talep/şikâyet yönetimi ile      ilgili bilgileri,

     Hukuki işlere ilişkin      bilgileri,

     Etik değerlere ve hukuka uyuma      ilişkin bilgileri,

     Finansal bilgileri,

     Denetim bilgileri,

     Elektronik medya kullanımı      bilgileri,

     Sağlanan ve temin edilen mal ve      hizmetlerle ilgili bilgiler,

     İş aktiviteleri bilgileri,

     Ticaret ve diğer lisans ve      izinlerle ilgili bilgiler,

     Fiziksel mekân güvenlik      bilgileri,

     Görsel ve işitsel bilgiler      (fotoğraf, kamera, ses kayıtları),

     Telekomünikasyon kayıtları,

     E-posta ve bilgi sistemleri      hizmetleri kullanım kayıtları,

     Giriş kayıtları,

     Sağlık raporları ve sağlık      bilgileri,

     Adli sicil kayıt bilgileri

     Şirketimizin Veri Toplama Amaçları

     Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5 ve 6. Maddesi kapsamında aşağıda belirttiğimiz Şirket amaçlarımızı, ilgili amaçlar ile sınırlı olmak kaydı ile gerçekleştirebilmek için veri toplamakta ve işlemekteyiz. Bunlar;

     Şirketimizin ticari      faaliyetlerin gerçekleştirilmesi.

     Ticari faaliyetlerine bağlı iş      süreçleri yerine getirebilmesi,

     İş ortakları ve/veya      tedarikçileri ile olan ilişkilerin yönetimi ve yürütülmesi,

     Şirketimizin web sitelerinin      teknik olarak yönetimi,

     Müşteri yönetimi ve      şikayetlerin takibi,

     Ürün anketleri ve Şirketimize      gönderdiğiniz soruların takibi,

     Şirketimiz tarafından sunulan      ürün ve hizmetlerden faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş      birimlerimiz tarafından yapılması,

     Ürün ve/veya hizmetlerin satış,      pazarlama, satış sonrası süreçlerinin planlanması ve icrası,

     Ürün ve hizmetlerin içerikleri      konusunda bilgilendirme yapılması,

     Yasal mevzuata uygun şekilde      ayrıca onay alınmak suretiyle ticari elektronik ileti gönderilebilmesi,

     Yarışma, etkinlik ve diğer      organizasyonların yürütülmesi,

     Şirketimizin ve Şirketimizle iş      ilişkisi içerisinde olan kişilerle hukuki ve ticari ilişkilerin      yürütülmesi ve bu ilişkilerin güvenliğinin temini,

     Şirketimiz tarafından yürütülen      iletişime yönelik idari operasyonlar,

     Çalışan idaresi ve yönetimi,

     Şirkete ait lokasyonların      fiziksel güvenliğini ve denetiminin sağlanması,

     Lojistik faaliyetlerinin      planlanması,

     İtibar araştırma süreçlerinin      yürütülmesi,

     Etik değerlere ve hukuka uyum      ve hukuki iş ve prosedürlerin yürütülmesi,

     Sözleşme süreçlerinin ve/veya      hukuki taleplerin takibi,

     İnsan Kaynakları ve personel      alım süreçlerinin planlanması, yürütülmesi ile eğitim ve öğretim faaliyetlerinin      takibi ve gerçekleştirilmesi,

     İş sağlığı ve/veya güvenliği      süreçlerinin planlanması ve/veya icrası,

     Araştırma ve geliştirme      faaliyetlerinin yürütümü ile Şirketimizin teşviklerden faydalanabilmesinin      sağlanması,

     Kurumsal iletişim ve kurumsal      yönetim faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi,

     Bilgi güvenliği yönetimi      hizmetlerinin yürütülmesi,

     Finans ve/veya muhasebe      işlerinin takibi, denetimi ile müşterilerin finansal risklerinin tespitine      yönelik faaliyetlerin yürütülmesi,

     Şirketimizin ticari ve iş      stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,

     Ziyaretçi kayıtlarının      oluşturulması ve takibi,

     Bilginin elde edilmesi      esnasında ilgili kişiye bildirilecek sair amaç ya da amaçlarla

     İlgili mevzuatın gerektirdiği      veya zorunlu kıldığı şekilde yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini      sağlamak üzere,

     Şirketimiz Tarafından Amaçları Dahilinde Toplanan ve İşlenen Verilerin Aktarımı

     Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8 ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Şirketimiz tarafından toplanan kişisel verileriniz yukarıda detayları verilen amaçlarımız dahilinde iştiraklerimiz, hissedarlarımız, iş ortaklarımız (yalnızca anonim olarak), kanunen yetkili kamu kurumları ile özel kişiler ve diğer kişilerle paylaşılabilecektir.

     Şirketimiz Tarafından Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

     Kişisel veriler, Şirketimiz tarafından kişisel veri sahiplerine açıkça ve anlaşılabilir bir şekilde sözlü, yazılı ve/veya elektronik bilgilendirmede bulunularak ve gerektiğinde kişisel veri sahiplerinin açık rızaları alınarak sözlü, yazılı ve/veya elektronik yollarla, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, yukarıda açıkça belirtilen meşru amaçlarla bağlantılı ve sınırlı olmak kaydıyla, ölçülülük prensibi çerçevesinde toplanmakta, kullanılmakta, kaydedilmekte, depolanmakta ve işlenmektedir.

     Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından, bu aydınlatma belgesinde belirtilen amaçlar dışında işlenmeyeceğini, saklanmayacağını ve yurt içinde ve yurt dışında bulunan 3. kişilere aktarılmayacağını temin ederiz.

     Şirketimiz Tarafından Toplanan Verilerin Saklanma Süresi

     Kişisel verileriniz, ilgili yasal mevzuatlarda belirtilen saklama sürelerince, ilgili yasal mevzuatlarda herhangi bir süre belirlenmemişse Şirketimizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca veya yukarıda anılan işleme amaçlarının gerekli kıldığı süre boyunca saklanmakta ve sonrasında Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7. Maddesine uygun olarak silinmekte, yok edilmekte ya da anonim hale getirilmektedir.

     Şirketimiz Tarafından Toplanan ve İşlenen Verilerinizin Güvenliği

     Kişisel verileriniz, işlendikleri ve saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla yönetimimiz tarafından teşvik edilen Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO 27001 Standardı ve iyi uygulaması kitapçığı 27018) teknik ve idari tedbirlerini, Kişisel Veri Koruma Yönetim Sistemi (Bureau Veritas – Veri Koruma Teknik Standardı, BS 10012 Veri Koruma Kişisel Bilgi Yönetim Sistemi Standardı) gereklilikleri ve ayrıca KVKK kurulu tarafından yayımlanmış Kişisel Veri Güvenliği Rehberi gereklilikleri sürekli işletilmekte ve sürekli iyileştirme kapsamında geliştirmektedir.

     Verisi Toplanan ve İşlenen İlgili Kişinin Hakları

     Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

     Kişisel verilerinin işlenip      işlenmediğini öğrenme,

     Kişisel verileri işlenmişse      buna ilişkin bilgi talep etme,

     Kişisel verilerin işlenme      amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

     Yurt içinde veya yurt dışında      kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

     Kişisel verilerin eksik veya      yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

     Kişisel Verilerin Korunması      Kanunu 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin      silinmesini veya yok edilmesini isteme,

     (e) ve (f) bentleri uyarınca      yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere      bildirilmesini isteme,

     İşlenen verilerin münhasıran      otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi      aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

     Kişisel verilerin kanuna aykırı      olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini      talep etme, haklarına sahiptir.

     İlgi Kişinin Hakları Çerçevesinde Başvuru Yöntemleri

     Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. Maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, 10 Mart 2018, 30356 Sayılı yayımlanmış “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” istinaden aşağıda ki yöntemler ve bilgiler ile gerçekleştirebilirsiniz.

     Başvuru içeriğinde gerekli bilgiler;

     1. Başvuru sahibinin, Ad, Soyad bilgisi.

     2. Başvuru sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ise TC Kimlik Numarası eğer değil ise Uyruğu ile birlikte Pasaport numarası veya var ise Kimlik numarası.

     3. Başvuru sahibinin, Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi.

     4. Başvuru sahibinin bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks.

     5. Başvuru sahibinin, talep konusu.

     6. Başvuru sahibinin talep konusuna istinaden bilgi ve belgeler.

     Başvuru Yöntemleri;

     1. Başvuru sahibi, şahsen AGT Ağaç adresine « Başvuru Formu » doldurarak kapalı zarf ve zarfın üzerine «Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereği Bilgi Talebi» notu ile danışma ofisine elden tutanak ile teslimat yapabilir.

     2. Başvuru sahibi, Noter aracılığı ile AGT Ağaç adresine tebligat çekebilir fakat tebligat zarfı üzerine «Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereği Bilgi Talebi» notu ibaresi eklenmelidir.

     3. 5070 Sayılı Elektronik imza kanununda tanımlı olan «Güvenli Elektronik İmza» ile başvuru sahibi şahsen şirketimiz Kayıtlı Elektronik Posta adresine «agt@hs03.kep.tr» konu kısmına «Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereği Bilgi Talebi» notu ile başvuru yapabilir.

     İnternet Sitesinin İçeriğinde Yer Alan/Yer Alacak Üçüncü Kişilere Ait Bağlantılar Hakkında

     AGT Ağaç San. ve Tic. A.Ş. ve/veya yetkilileri, resmi web sitesindeki bağlantılar aracılığıyla ulaşacağınız üçüncü kişilere ait web sitelerinin gizlilik ilkeleri hakkında bir garanti vermez, bu nedenle kişisel olarak belirlenebilir herhangi bir bilgi vermeden önce, ziyaret ettiğiniz sitelerin gizlilik yaklaşımlarını değerlendirmenizi öneririz.

     Kişisel Verilerinizin Doğru ve Güncel Olarak Muhafaza Edilmesi

     Kullanıcı veya Kullanıcılar Web Sitesi üzerinde paylaştıkları bilgilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları hakları kullanabilmeleri ve ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinde doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını kabul ve beyan etmişlerdir. Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri «agt @hs03.kep.tr» adresine ulaşarak yapabileceksiniz.

     İşbu Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politika Belgesi’nde belirtilen amaçlar ve kişisel verilerinizi edinme yöntemleri uyarınca bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz üzerinde 6698 Sayılı Kanun md. 11 doğrultusunda sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için «agt @hs03.kep.tr» adresine mail atarak, bizimle her zaman irtibata geçebilirsiniz.

     Veri koruma

      

     Bu sitenin bazı bölümlerinde, sizden kişisel bilgilerinizi iletmeniz istenmiştir. Ad, soyad, cep telefonu numarası, elektronik posta adresi gibi kişisel verilerinizi paylaşmanız tamamen kendi seçiminize bağlıdır. Bu bilgiler ticari elektronik ileti gönderimine onay vermeniz halinde, AGT AĞAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. tarafından size yönelik yapılacak ürün hizmet, özel teklif ve kampanyalara ilişkin pazarlama iletişimi faaliyetleri ile buna benzer davet, tanıtım, kutlama ve anket uygulamaları da dâhil olmak üzere her türlü ticari elektronik iletinin gönderiminin E-posta, Telefon, SMS/MMS kanalları vasıtasıyla gerçekleştirilmesinde kullanılır ve işbu bilgiler AGT AĞAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. tarafından işlenip muhafaza edilir. İletişim bilgileriniz ticari elektronik ileti gönderimine ilişkin hizmet alınan üçüncü kişilerle paylaşılabilir ve kişisel verileriniz bu faaliyetler kapsamında işlenip, muhafaza edilip, üçüncü kişilerle paylaşılabilir.

     Ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer kayıtlar gerektiğinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na sunulmak üzere kayıt altına alınarak saklanacaktır. Veri tabanımızda hangi verilerinizin bulunduğunu öğrenme, yanlış olan verilerinizin düzeltilmesini ve sizinle iletişime geçilmesine engel olunmasını talep etme hakkınız bulunmaktadır. AGT AĞAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. tarafından gönderilen e-postaların alt kısmında bulunan “Üyelik tercihlerinizi değiştirmek veya üyeliğinizi iptal etmek için lütfen tıklayınız.” linkine tıklayarak iletebilirsiniz.

     Tanımlama Bilgileri (Çerezler)

     Tanımlama bilgileri, bir web sitesi tarafından bilgisayarınıza kopyalanan küçük metin dosyalarıdır. Bu dosyalar bilgisayarınıza zarar vermez ve virüs içermezler. Web sitemizde kullanılan tanımlama bilgileri kişisel bilgileri almaz. Tarayıcınızdaki ayarları kullanarak istediğiniz zaman kullanılan tanımlama bilgilerini devre dışı bırakabilirsiniz. Prensip olarak web sitemizdeki tanımlama bilgileri sadece oturum boyunca isim içermeyen bilgilerin ve istatistiksel bilgilerin değerlendirilmesi ve kullanım kolaylığı sağlanması amacıyla kullanılır. Tanımlama bilgileri web sitemizin belirli bölümlerinde bazen ek işlemler için kullanılabilir ve bu bölümlere giriş yaptığınızda konu hakkında bilgilendirilirsiniz.

     Telif hakkı

     © Copyright 2016-2018 AGT AĞAÇ SAN. VE TİC. A.Ş., Antalya, Türkiye Tüm haklar saklıdır. Bu sitede yayınlanan metin, görsel, ses, animasyon ve video dosyaları ve tasarımları, 5846 sayılı Yasa ve ilgili Mevzuat gereği korunmakta olup, ticari kullanım veya dağıtım amaçlı kopyalanamaz, üzerlerinde değişiklik yapılarak veya aynı şekilde kopyalanarak başka sitelerde kullanılamaz.

     Taahhüt verilmemesi

     Tüm bilgiler AGT AĞAÇ SAN. VE TİC. A.Ş., tarafından “olduğu gibi” ve hiçbir surette herhangi bir garanti ya da taahhüt içermeden, ifade edilmeden ya da ima edilmeden verilmektedir. Bu sitede yer alan tüm ürün, fiyat, kur ve süre bilgileri yayına en son elde edilen bilgiler doğrultusunda hazırlanmıştır. AGT AĞAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. dilediği zaman ve önceden hiçbir uyarı yayınlamaksızın bilgilerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Yazı hatalarından dolayı sorumluluk alınmaz. Bilgilerin doğru olduklarından yola çıkıldıysa da, bazı hata ya da yanılgıları içermesi mümkün olabilir. AGT AĞAÇ SAN. VE TİC. A.Ş., bu web sitesinden başka sitelere verilen harici linklerle ulaşılan içeriklerden sorumlu değildir.

     Ticari markalar

     Sitemizde yayınlanan tüm logolar ve marka amblemleri 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile korunmaktadır. Aksi belirtilmediği sürece kopyalanamaz ve kullanılamazlar.

     Lisanslar

     AGT AĞAÇ SAN. VE TİC. A.Ş., yeniliklerle dolu ve bilgilendirici bir web sitesi hazırlamaya çalışmıştır. Ancak, AGT AĞAÇ SAN. VE TİC. A.Ş., patentler, ticari markalar ve telif hakları dahil fikri mülkiyet haklarını koruması gerektiğini de bilmeniz gerekir. Bu yüzden, web sitemizde AGT AĞAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.‘nin veya üçüncü şahısların fikri mülkiyet haklarının kullanılmasına ilişkin yetki verilmemesini anlayışla karşılamanız rica olunur.