İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

AGT Ağaç San. ve Tic. A.Ş. yönetim kurulunun ve tüm çalışanların ortak hedefi; kurumumuzun tüm faaliyet aşamalarında; çalışanlarımızın ve tüm paydaşlarımızın gereksinimleri ile uyumlu olarak; iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin şartlarına, ilgili yasalara uygunluğumuzu sağlamak ve etkinliğimizi sürekli iyileştirmektir.

Bu nedenle;

1) İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili olarak, tüm yasal gereklilikleri ve kurumsal çalışma şartlarını karşılayacak şekilde çalışma ortamını mümkün olan en yüksek seviyede güvenli ve sağlıklı hale getirebilmeyi,

2) AGT çalışanlarının ve diğer tüm paydaşlarımızın, yürürlükte bulunan ilgili mevzuatların çerçevesinde her türlü imkana sahip olduğunu garanti etmeyi,

3) Üst yönetimce desteklenen ve tüm çalışanlarca benimsenen, uygulanan, denetlenen, ilgili tarafların izlemeleri için açık ve sürekli iyileştirilen bir İş sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi oluşturmayı,

4) Özellikle proseslerimiz kaynaklı; toz, yangın, yol güvenliği, kimyasal kaynaklı maruziyet ve koku gibi önemli risklerimizi sürekli iyileştirme yaklaşımıyla irdelemeyi ve bu söz konusu risklerin azaltılması amacıyla hedefler koymayı ve programlar oluşturmayı,

5) Potansiyel iş kazası ve meslek hastalıkları riskleri ile ilgili gerekli önleyici faaliyetler yerine getirmeyi,

6) Tüm tesisler, ekipmanlar ve süreçlerin tasarım, işletme, bakım ve revizyonunda, bu politika çerçevesinde faaliyette bulunulmasını sağlamak amacıyla herkesin; mevcut iş sağlığı ve güvenliği altın kurallarımıza, prosedürlerimize tam olarak uyduğu bir şirket kültürü oluşturmayı, bu kapsamda çalışanlarımızı eğiterek ve bilgilendirerek; İş sağlığı ve güvenliğinde mükemmele ulaşmayı hedefler.

GENEL MÜDÜR

5 kıtada 60'tan fazla ülkede satış noktası SATIŞ NOKTALARI