Çevre Politikamız

AGT Ağaç San. Tic. A.Ş. gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmayı görev olarak görmektedir.

AGT Ağaç San. Tic. A.Ş. tüm çalışma alanlarında çevreye katkıda bulunmak için gayret sarf edecektir. Sadece AGT değil, tüm dünya ancak bu şekilde hayatta kalabilir, sağlıklı bir geleceğe güvenle bakabilir. Bunun için;

1. Faaliyetlerimiz sırasında süreçlerin gerçekleştiği ortamlarda ortaya çıkan çevre kirliliğinin azaltılması ve minimize edilmesi için uygunluk yükümlülüklerine riayet etmeyi;

2. Operasyonlarımız sırasında ortaya çıkan çevreye olan etkilerimizi mümkün olduğu kadar azaltmayı;

3. Tekrar kullanımı veya geri dönüşümü mümkün malzemeler kullanmaya ve doğal kaynak tüketim miktarlarını azaltmaya gayret göstermeyi;

4. Yeni amaç ve hedefler belirleyerek çevresel performansımızın sürekli gelişmesini sağlamayı;

Çevre Politikamız ve çevreye olan etkilerimizin azaltılması ile ilgili çalışmalarımız hakkında çalışanlarımızı, misafirlerimizi, tedarikçi, taşeron firmalarımızı, servislerimizi, bayilerimizi ve komşularımızı ve ilgili ilişkili tüm paydaşlarımızı ve tarafları bilgilendirerek katılımlarını, bilinçlendirilmelerini sağlamayı;

Kaynak tüketimini azaltmayı ve /veya optimumda kullanmayı; atık miktarlarını azaltmayı, atıkların tekrar kullanımını ve geri dönüşümünü sağlamayı;

Taahhüt ederiz.

5 kıtada 60'tan fazla ülkede satış noktası SATIŞ NOKTALARI