Kamunun Bilgilendirilmesi

KAMUNUN BİLGİLENDİRİLMESİ

BÖLÜM 1

 

1.    İşletmecinin ismi ve kuruluşun tam adresi:

Unvan: AGT Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş

Adres: Organize Sanayi Bölgesi 3. Kısım, 35. Cadde 07190 Türkiye / Antalya / Döşemealtı


2.    “Güvenlik Raporu” hazırlanması:

 

Seveso direktifi olarak bilinen regülasyon ülkemizde son olarak; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından 4/7/2012 tarihli ve 2012/18/AB sayılı Konsey Direktifi dikkate alınarak yeni “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik” Resmî Gazete’de 2 Mart 2019 tarih ve 30702 sayı ile yayınlanmıştır.

Kuruluşumuz “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik” hükümlerine tâbidir. Yönetmelik Madde 7’de belirtilen bildirim Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bildirim sistemi (BEKRA) kullanarak beyanı yapılmıştır. BEKRA bildirimi çerçevesinde kuruluşumuz “Üst Seviyeli” kuruluş olarak belirlenmiştir. Yönetmelik Madde 11 gereğince kuruluşumuz tarafından “Güvenlik Raporu” hazırlanmıştır.


3.    Kuruluşumuzda gerçekleştirilen faaliyetler:

1984 yılında Antalya’da AGT ‘nin ilk temelleri atıldı. 1994 yılında OSB’ne geçildi. 1996 yılında profil üretim tesisi kurulmuştur. 2000 yılında ilk ihracat gerçekleştirilmiştir (3 ülke). 2003 yılında kurumsal vizyon ve logo revizyonu gerçekleştirilmiştir. 2004 yılında panel üretim tesisi kuruldu. 2005 yılında ilk defa ISO 500 de yer aldık. 2007 yılında kapı üretim tesisi kurulmuştur. 2008 yılında ihracat yapılan ülke sayısı 40 ülkeye ulaşmıştır. 2014 yılında MDF üretim tesisi kuruldu. 2015 yılında parke üretim tesisi kurulmuştur. Üretimine halen devam edilmektedir.

4.    Kuruluşumuzda BEKRA kapsamında bulunan kimyasallar ve tehlike özellikleri aşağıda verilmiştir:

 

11/12/2013 tarihli ve 28848 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik uyarınca Zararlılık Kategorileri 

H KODLARI

 

‘H’ - SAĞLIĞA İLİŞKİN ZARARLAR

H1 AKUT TOKSİK

H301-Yutulması halinde toksiktir,

 

H311- Cilt ile teması halinde toksiktir.

 

H331- Solunması halinde toksiktir

 

H3 BELİRLİ HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİ - TEK MARUZ KALMA

H370- Organlarda hasara yol açar

 

 

 

‘P’- FİZİKSEL ZARARLAR

P5a ALEVLENİR SIVILAR

H225- Kolay alevlenir sıvı ve buhar

 

H224-Çok kolay alevlenir sıvı ve buhar.

 

 

P5b ALEVLENİR SIVILAR

H226- Alevlenir sıvı ve buhar.

 

 

‘E’ - ÇEVRESEL ZARARLAR

E2 Sucul ortam için zararlı    

H411- Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki. 

 


 

5.    Büyük bir kaza olması durumunda yapılması gereken hususlar şunlardır:

Kuruluşumuzda acil durumlara hazırlık için yılda en az bir defa tatbikat yapmaktadır. Acil Durum Eylem Planı ve müdahale için tüm alt yapı hazırlıkları ile ekipler oluşturulmuştur.

Kuruluşumuzda meydana gelebilecek bir endüstriyel kaza durumunda aşağıdaki adımlar izlenmelidir:

Kuruluşumuzda meydana gelebilecek kimyasal ürünleri içeren bir kazayı öğrenirseniz, lütfen aşağıdaki bilgilere dikkat edin. Bunu yaparken, kişisel korunmanıza ve hepimiz için etkili müdahaleye katkıda bulunursunuz.

Nasıl bilgilendirilirim?

·         Polis / itfaiye araçları

·         Hoparlör duyuruları, sirenler

·         Radyo ve TV anonsları

Tehlikeyi nasıl tanıyabilirim?

·         Görünür işaretlerle (örn. Duman, ateş),

·         Koku ile,

·         Yüksek bir patlama ile,

·         Mide bulantısı gibi vücut reaksiyonları yoluyla,

·         Göz tahrişi, baş ağrısı vb.

Önce ne yapmam gerekiyor?

·         Kaza mahallinden uzak durun,

·         Kaza yerini ziyaret etmeyin,

·         Çocukları eve getirin, dışarda oynamalarına izin vermeyin,

·         Engellilere ve yaşlılara yardım edin,

·         Yoldan geçenlere de yardım edin, gerekirse korunmaları için bina içine davet edin,

·         Pencere ve kapıları kapatın,

·         Ev ve arabadaki klimayı ve havalandırmayı veya pencere ile kapıları kapatın.

Sonra ne yapacağım?

·         Acil durum ve kurtarma servislerinin talimatlarını izleyin.

·         Olası patlama riski nedeniyle açık alevden (örn. Sigara, ocağın yakılması vb.) kaçının.

·         Şayet televizyon veya radyodan alandan uzaklaşmanız istendi ise. Evden çıkın ve yüksek kodda bulunan alanlara doru gidin, kaza mahallinden uzaklaşın.

Hiçbir koşulda ne yapmamalıyım?

·         Yangın ve polis acil durum telefon numaralarını gereksiz sorgularla engellemeyin.

·         İstenmeden evi terk etmeyin ve yürüyerek veya araba ile kaçmayın. Yani sadece kendinizi tehlikeye atarsınız.

 

BÖLÜM 2

1.    Kuruluşumuzda meydana gelebilecek büyük endüstriyel kazalar hakkında bilgi:

Kuruluşumuzda meydana gelebilecek senaryo edilen büyük kazalar ile bunların kontrolüne ilişkin önlemler hakkındaki özet bilgi ile insan sağlığına ve çevreye olan potansiyel etkileri de dâhil olmak üzere büyük kaza tehlikelerine ilişkin genel bilgi aşağıda verilmiştir:

 

KAZA SENARYOSU

POTANSİYEL ETKİ VE KAZA SONUCU

KAZA SENARYOSU İLE İLGİLİ ÖNLEMLER

YANGIN

·     Yangın durumunda fabrika tesislerinin ötesinde rüzgar yönünde mahalleye ulaşabilecek duman ve gazları oluşur. Yanma gazları, yanma ürünlerini karbon dioksit, karbon monoksit, azot dioksit, farklı toksik gazlar, su buharı ve kurum içerir.

·     Bununla birlikte, eksik yanmış başlangıç ​​kimyasal gazları da bulunabilir.

·     İnsan sağlığı, mülkiyeti ve çevre üzerinde etki oluşabilir.

·     Solunum problemlerine neden olan duman bulutları oluşturabilir ve kül dağılımı.

·     Bitişik alanların aşırı ısınması, başka yerlerde yakıtların tutuşmasına neden olabilir.

·     Kuruluşumuzda büyük kaza oluşumunu engellemek maksadı ile proses tehlike analizleri (HAZOP analizi, DOW Yangın ve Patlama Tehlike İndeksi Analizi, SPHAR-H İnsan ve Güvenilirlik Analizi, SIL Güvenlik Bütünlük Seviyesi Analizi vb.) gerçekleştirilmektedir. Söz konusu analizler sonucunda önlemler belirlenmiş ve uygulama aşamasına geçilmiştir.

·     Kuruluşumuzda yangın söndürme sistemleri mevcuttur ve periyodik olarak test ve kontrolleri yapılmaktadır.

·     Acil durum eylem planlarımız ve ekiplerimiz oluşturulmuş ve tüm ekibe acil durum müdahale ve yangın eğitimleri verilmiştir.

·     İtfaiye, polis, radyo ve televizyon nüfus için gerekli uyarıyı yayınlayacaktır.

PATLAMA

·     İnsan sağlığı ve çevredeki mülkte hasar olabilir.

·     Şok dalgasının etkisi insanları doğrudan etkileyebilir veya yapılara zarar verebilir.

·     Patlamadan etkilenen başka bir yerde yangın başlatması mümkün olabilir.

·     Yangın durumunda fabrika tesislerinin ötesinde rüzgar yönünde mahalleye ulaşabilecek duman ve gazları oluşur. Yanma gazları, yanma ürünlerini karbon dioksit, karbon monoksit, azot dioksit, farklı toksik gazlar, su buharı ve kurum içerir.

·     Bununla birlikte, eksik yanmış başlangıç ​​kimyasal gazları da bulunabilir.

·     İnsan sağlığı, mülkiyeti ve çevre üzerinde etki oluşabilir.

·     Solunum problemlerine neden olan duman bulutları oluşturabilir ve kül dağılımı.

·     Bitişik alanların aşırı ısınması, başka yerlerde yakıtların tutuşmasına neden olabilir.

·     Kuruluşumuzda büyük kaza oluşumunu engellemek maksadı ile proses tehlike analizleri (HAZOP analizi, DOW Yangın ve Patlama Tehlike İndeksi Analizi, SPHAR-H İnsan ve Güvenilirlik Analizi, SIL Güvenlik Bütünlük Seviyesi Analizi vb.) gerçekleştirilmektedir. Söz konusu analizler sonucunda önlemler belirlenmiş ve uygulama aşamasına geçilmiştir.

·     Kuruluşumuzda “Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik” kapsamında Patlamadan Korunma Dokumanı hazırlanmıştır.

·     Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik (2014/34/AB) çerçevesinde exproof ekipmanlar mevcuttur ve bakımları yetkili elemanlar tarafından yapılmaktadır.

·     Acil durum eylem planlarımız ve ekiplerimiz oluşturulmuş ve tüm ekibe acil durum müdahale ve yangın eğitimleri verilmiştir.

·     Kuruluşumuzda olası bir kaza durumunda otorite ile koordine edilen Dahili Acil Durum Eylem Planımız planımız çerçevesinde önlemler alınmıştır.

·     Acil durum eylem planlarımız ve ekiplerimiz oluşturulmuş ve tüm ekibe acil durum müdahale ve yangın eğitimleri verilmiştir.

·     İtfaiye, polis, radyo ve televizyon nüfus için gerekli uyarıyı yayınlayacaktır.

TOKSİK OLAN MADDELERİN SALINIMI

·     Toksik maddelerin atmosferine salınmasıyla ilişkili etkiler, toksik buluta maruz kalma süresine bağlı olarak insan sağlığına zarar verebilir.

·     Çevre için zararlı kimyasallar fabrika içerisinde yayılarak toprakta, suda vb. çevresel kirliliğe sebep olabilir.

·     Yangın durumunda fabrika tesislerinin ötesinde rüzgar yönünde mahalleye ulaşabilecek duman ve gazları oluşur. Yanma gazları, yanma ürünlerini karbon dioksit, karbon monoksit, azot dioksit, farklı toksik gazlar, su buharı ve kurum içerir.

·     Bununla birlikte, eksik yanmış başlangıç ​​kimyasal gazları da bulunabilir.

·     İnsan sağlığı, mülkiyeti ve çevre üzerinde etki oluşabilir.

 

·     Kuruluşumuzda kimyasal kaynaklı gaz oluşumunu engellemek maksadı ile ekipmanlarda, tanklarda

önlemler mevcuttur, çalışanlar malzemelerin kullanımında deneyimli ve eğitimlidir.

·     Kuruluşumuzda büyük kaza oluşumunu engellemek maksadı ile proses tehlike analizleri (HAZOP analizi, DOW Yangın ve Patlama Tehlike İndeksi Analizi, SPHAR-H İnsan ve Güvenilirlik Analizi, SIL Güvenlik Bütünlük Seviyesi Analizi vb.) gerçekleştirilmektedir. Söz konusu analizler sonucunda önlemler belirlenmiş ve uygulama aşamasına geçilmiştir.

·     Kuruluşumuzda çevresel kirlilik önlemek üzere tank havuzları, döküntü kitleri vb. önlemler  mevcuttur.

·     Acil durum eylem planlarımız ve ekiplerimiz oluşturulmuş ve tüm ekibe acil durum müdahale ve yangın eğitimleri verilmiştir.

·     İtfaiye, polis, radyo ve televizyon nüfus için gerekli uyarıyı yayınlayacaktır.


2.   
Kuruluşumuz, büyük endüstriyel kazalarla başa çıkmak ve bunların etkilerini en aza indirmek için, özellikle acil hizmet birimleriyle irtibata geçmek de dâhil olmak üzere, tesisteki yeterli düzenlemeleri yapmıştır.

 

3.    Herhangi büyük endüstriyel kazaya müdahale için acil hizmet birimleriyle işbirliği yapılmıştır.

5 kıtada 100'den fazla ülkede satış noktası SATIŞ NOKTALARI