Sağlık Emniyet ve Çevre Politikası

AMACIMIZ

AGT Ailesi olarak önce insan, çevre ve sıfır kaza anlayışıyla; çalışanların kendini güvende hissettikleri, sağlıklı ve sürdürülebilir bir çalışma ortamını sağlamayı kültür olarak benimsemiş, sektöründe öncü bir şirket olmak.

DEĞERLERİMİZ

- İnsan Odaklı

- Çevreye Saygılı

- Mükemmeli Hedefleyen

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

AGT Ağaç San. ve Tic. AŞ. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve tüm çalışanların ortak hedefi; kurumumuzun tüm faaliyet aşamalarında; çalışanlarımızın ve tüm paydaşlarımızın gereksinimleri ile uyumlu olarak; İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin şartlarına, ilgili yasalara uygunluğumuzu sağlamak ve etkinliğimizi sürekli iyileştirmektir.

Bu nedenle;

1) İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili olarak, tüm yasal gereklilikleri ve kurumsal çalışma şartlarını karşılayacak şekilde çalışma ortamını mümkün olan en yüksek seviyede güvenli ve sağlıklı hale getirebilmeyi,

2) AGT çalışanlarının ve diğer tüm paydaşlarımızın, yürürlükte bulunan ilgili mevzuatların çerçevesinde her türlü imkana sahip olduğunu garanti etmeyi,

3) Üst yönetimce desteklenen ve tüm çalışanlarca benimsenen, uygulanan, denetlenen, ilgili tarafların izlemeleri için açık ve sürekli iyileştirilen bir iş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi oluşturmayı,

4) Özellikle proseslerimiz kaynaklı; toz, yangın, yol güvenliği, kimyasal kaynaklı maruziyet ve koku gibi önemli risklerimizi sürekli iyileştirme yaklaşımıyla irdelemeyi ve bu söz konusu risklerin azaltılması amacıyla hedefler koymayı ve programlar oluşturmayı,

5) Potansiyel iş kazası ve meslek hastalıkları riskleri ile ilgili gerekli önleyici faaliyetler yerine getirmeyi,

6) Tüm tesisler, ekipmanlar ve süreçlerin tasarım, işletme, bakım ve revizyonunda, bu politika çerçevesinde faaliyette bulunulmasını sağlamak amacıyla herkesin; mevcut iş sağlığı ve güvenliği altın kurallarımıza, prosedürlerimize tam olarak uyduğu bir şirket kültürü oluşturmayı, bu kapsamda çalışanlarımızı eğiterek ve bilgilendirerek;

İş Sağlığı ve Güvenliğinde mükemmele ulaşmayı hedefler.

İLKELERİMİZ

Her koşulda güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı sağlar, operasyonlarımızın çevreye etkisini en aza indirmeye çalışırız.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

AGT Ağaç San. Tic. AŞ. gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmayı görev olarak görmektedir.

AGT Ağaç San. Tic. AŞ. tüm çalışma alanlarında çevreye katkıda bulunmak için gayret sarf edecektir. Sadece AGT değil, tüm dünya ancak bu şekilde hayatta kalabilir, sağlıklı bir geleceğe güvenle bakabilir. Bunun için;

1) Faaliyetlerimiz sırasında süreçlerin gerçekleştiği ortamlarda ortaya çıkan çevre kirliliğinin azaltılması ve minimize edilmesi için uygunluk yükümlülüklerine riayet etmeyi;

2) Operasyonlarımız sırasında ortaya çıkan çevreye olan etkilerimizi mümkün olduğu kadar azaltmayı;

3) Tekrar kullanımı veya geri dönüşümü mümkün malzemeler kullanmaya ve doğal kaynak tüketim miktarlarını azaltmaya gayret göstermeyi;

4) Yeni amaç ve hedefler belirleyerek çevresel performansımızın sürekli gelişmesini sağlamayı;

Çevre Politikamız ve çevreye olan etkilerimizin azaltılması ile ilgili çalışmalarımız hakkında çalışanlarımızı, misafirlerimizi, tedarikçi, taşeron firmalarımızı, servislerimizi, bayilerimizi ve komşularımızı ve ilgili ilişkili tüm paydaşlarımızı ve tarafları bilgilendirerek katılımlarını, bilinçlendirilmelerini sağlamayı;

Kaynak tüketimini azaltmayı ve /veya optimumda kullanmayı; atık miktarlarını azaltmayı, atıkların tekrar kullanımını ve geri dönüşümünü sağlamayı;

Taahhüt ederiz.

5 kıtada 100'den fazla ülkede satış noktası SATIŞ NOKTALARI