پانل هایگلاس

حالت سه بُعدی درخشندگی.

ترکیب چشمگیر درخشندگی پانل هایگلاس AGT با رنگ ها و طرح های سه بُعدی ...

مکانی که طراحی می کنید، با رنگ های 3 بُعدی پانل های AGT، بُعدی متفاوت به دست آورده و به دلیل درخشش، چشم ها را به خود خیره خواهد کرد ...

گروه 1

382 طلایی بلا مات

گروه 2

600 HG قرمز
601 HG سفید
605 HG کرم
615 HG بوردو
620 HG قهوه ای
622 آلو سیاه
623 HG ویزون
645 سبز زیتونی
647 HG بیانکو
878 HG ویزون جدید
391 بژ استون مات
380 چرم قهوه ای مات
378 کتان روشن مات
379 کتان تیره مات
612 نارنجی HG
606 مشکی جدید HG
393 آرت استون مات

گروه 3

602 HG ساج اروپایی
603 HG نارون متالیک
604 HG آبنوسی
617 HG گردوی اورگون
627 HG گردویی میلانو
633 HG ایمپریا
651 HG قهوه ای اِمپِرادور
652 HG بژ اِمپِرادور
653 HG قهوه ای ترا
654 HG بلوط آلمانی
664 HG سفید موجدار
665 HG سیاه موجدار
667 افرا سفید فرز
674 HG قهوه ای لاته
6001 پرا HG
683 خاکستری لاین
300 اینوکس
368 کرم صحرایی
آجری سافت تاچ

گروه 4

608 HG خاکستری زغالی متالیک
609 HG سفید بلوط
621 HG سفید باران
624 HG سیاه باران
628 HG سفید گلدار
629 HG سیاه گلدار
630 HG قرمز باران
635 HG سفید داوودی
636 HG نرگس سفید ستاره دار
637 HG نرگس سیاه ستاره دار
640 HG بخار عسل گلکسی
641 کروکودیل
644 HG پیچک سفید
646 HG قهوه ای طبیعی
648 HG پیچک طلایی
650 HG کرم لاله ای
658 HG سیاه غبار ماه
661 HG سیاه صحرایی
662 HG سفید صحرا
663 HG آلو سیاه صحرایی
669 HG هلال سیاه
670 HG سفید گلکسی
675 HG لاین صدفی
676 HG لاین صورتی تیره
677 HG سیاه گلکسی
678 HG کرم گلکسی
679 HG دور گلکسی
680 HG ترا ستاره
681 HG کرم ستاره
682 HG رز ستاره
685 HG کتان روشن
686 HG کتان تیره
388 چوبی روشن
389 چوبی تیره
383 سفید کشمیر مات
385 کرم کشمیر مات
384 طلایی کشمیر مات
386 مسی کشمیر مات
387 خاکستری کشمیر مات
694 سفید روبیک HG
696 قهوه ای روبیک HG
695 مشکی روبیک HG
699 سفید متالیک HG
689 آبی متالیک HG
687 طلایی متالیک HG
688 قهوه ای متالیک HG
698 اتنا متالیک HG
6007 سفید افس HG
6006 سیاه افس HG
737 چوبی سینا سافت تاچ
6003 نقره پورت HG
6005 نقره پورت HG
6004 سفید صدفی پورت HG
396 برنز پیکاسو
395 گلد پیکاسو
394 اینوکس پیکاسو

نقاط فروش در 5 قاره و بیش از 60 کشور مراکز فروش